Tujuannya adalah menjadikan kaum Muslim bangga dengan Islam, dengan cara menunjukkan, bagaimana Islam itu menjadi inti kebangkitan peradaban. Tak hanya sekali, Islam melakukannya pada masa...