Category: Info

Apa Yang di Maksud Dengan LPPOM MUI

Berdasarkan surat keputusan perizinan nomor 018/MUI/1989, tepatnya pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989 MUI mendirikan lembaga yang bernama LLPOM, yaitu...

Serunya Tren Wisata Halal di Indonesia

Serunya tren Wisata Halal di Indonesia – Di artikel sebelumnya kita sudah mengenal sekilas mengenai Makanan Halal, sertifikasi Halal dan Label Halal dari LPPOM MUI....

Apa Asas dari Jaminan Produk Halal

Apa asas dari jaminan produk halal – Dalam UU No. 33 Tahun 2104 Tentang Jaminan Produk Halal terdapat 6 Asas, yaitu sebagai berikut:...